سخن روز:

محصولات و خطوط تولید

تصویر نمونه از محصولات

-->

فرم‌دهی ورق‌

نورد سرد رفت و برگشتی

گالوانیزه غوطه وری گرم مداوم

خط اسیدشویی

گزارش تصویری

گزارش عملکرد شرکت فولاد امیر کبیر کاشان

اطلاع رسانی های واحد

 

 

سامانه ثبت پاسخ مسابقه