سخن روز:

برگزاری جلسه ماهانه HSE

 

 

آقای مهندس قنواتی در جلسه HSE لزوم رعایت نکات ایمنی و بهداشت را تاکید نمودند و ذکر نمودند هدف از اجراي مقررات ايمني و دستورالعملهاي مربوطه،امكان بوجود آمدن محيط سالم است بنحوي كه کارکنان بدون دغدغه خاطر و بدون ترس از خطرات صنعت بكار خود ادامه دهند.

گزارش تصویری

گزارش عملکرد شرکت فولاد امیر کبیر کاشان

اطلاع رسانی های واحد

 

 

سامانه ثبت پاسخ مسابقه