سخن روز:

برگزاری دوره آشنائی با عملکرد پمپ های ضد اسید

 

 

برگزاری دوره آشنائی با عملکرد پمپ های ضد اسید توسط جناب آقای مهندس زاده نجار

گزارش تصویری

گزارش عملکرد شرکت فولاد امیر کبیر کاشان

اطلاع رسانی های واحد

 

 

سامانه ثبت پاسخ مسابقه