سخن روز:

جشن بزرگ عید غدیر ویژه خانواده بزرگ فولاد امیرکبیر کاشان در دانشگاه آزاد کاشان

 

جشن بزرگ عید غدیر ویژه خانواده بزرگ فولاد امیرکبیر کاشان در دانشگاه آزاد کاشان

 

 

گزارش تصویری

گزارش عملکرد شرکت فولاد امیر کبیر کاشان

اطلاع رسانی های واحد

 

 

سامانه ثبت پاسخ مسابقه